Spoločne pre Božie kráľovstvo
v tomto meste

Modlitbou, spoluprácou a pravidelnou formáciou ľudí
chceme prinášať Život do Trnavy a okolia.

tt.spoločenstvá

Je platforma spájajúca 4 katolícke charizmatické spoločenstvá v Trnave. 
Našou spoločnou víziou je pomôcť ľuďom okolo nás objaviť osobný vzťah s Kristom, vidieť prebudenie v tomto regióne a zažívať Božie nadprirodzené pôsobenie na miestach, kde žijeme, pracujeme či slúžime. 

tt.chvály

Je to otvorené modlitbové stretnutie, ktoré organizujeme každý prvý pondelok v mesiaci (okrem letných prázdnin) v kostole u jezuitov v Trnave o 18:30 hod.

modlitby za mesto

Počas niekoľkých posledných rokov sme organizovali spoločné modlitbové obchádzanie hradieb mesta s názvom "7VRCHOV".

evanjelizácia

Nepravidelne pripravujeme evanjelizačné kurzy pre tých, ktorí chcú objavovať zmysel života alebo ísť hlbšie - Sieversov seminár Život v Duchu, Kurz základov kresťana či Kurz Synovia & Dcéry.

spoločenstvá

Agape

Ako spoločenstvo, chceme žiť neustále v Božej prítomnosti, v tejto bezpodmienečnej láske ako Boží synovia a dcéry. Túžime byť nástrojmi, skrze ktoré sa táto láska vylievala na všetkých ľudí.

Kanaán

Víziou nášho spoločenstva je ohlasovaním a službou blížnym šíriť Božie kráľovstvo a to všetko v rodinnom duchu, ktorý je typický pre nás a za čo Bohu nesmierne ďakujeme.

Aggeus

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí osobne stretli Krista a vo svojich životoch sa ho snažia nasledovať ako jeho učeníci. Po vzore proroka Aggea túžime Boží ľud vyzývať k dostavbe chrámu.

Kráľovské mesto

Našou víziou je prinášať Božie kráľovstvo do mesta a mohli sme tak zažívať zmenu v spoločnosti. Mladým chceme ponúknuť prijatie, možnosť rozvíjať sa a spoznávať Boha ako Otca.

počúvaj prednášky
z otvorených stretnutí

vypočuj si slovo alebo záznam chvál a nechaj sa povzbudiť!

máte otázku ?