toto sme my

Spoločenstvo Agape

AGAPE zn. láska, ktorá sa dáva, láska bez podmienok. Je to láska, ktorou nás miluje náš Boh. Ako spoločenstvo, chceme žiť neustále v Božej prítomnosti, v tejto bezpodmienečnej láske ako Boží synovia a dcéry. Túžime byť nástrojmi, skrze ktoré sa táto láska vylievala na všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame. Spoločenstvo vzniklo v roku 1993 za účelom evanjelizácie. Je členom európskej siete komunít – ENC. Môžete nás stretnúť na TT-chválach, ktoré organizujeme spolu s našimi súrodencami z trnavských spoločenstiev Aggeus, Kanaán a Kráľovské mesto. V súčasnosti sa venujeme najmä formácii, učeníctvu, vyučovaniam, modlitbám za vnútorné uzdravenie a oslobodenie, organizovaniu seminárov – kurzov, modlitbám za strategické miesta, iniciatíve 7 vrchov, stretnutiam žien a mužov, stretnutie Band of Brothers – Jeden muž.

kontakt: info@agapeportal.sk

web: www.agapeportal.sk

Spoločenstvo Agape

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí osobne stretli Krista a vo svojich životoch sa ho snažia nasledovať ako jeho učeníci. Po vzore proroka Aggea túžime Boží ľud vyzývať k dostavbe chrámu. Nejde nám však o dostavbu kamenných chrámov ako v Starom Zákone, ale o dostavbu ľudských chrámov, ktoré bez Krista chátrajú. Náš priestor vidíme v novej evanjelizácii pokrstených. To sa snažíme cez rôzne semináre, aktívne učenícke skupinky v rámci spoločenstva, službou na tt.chválach, ale i cez animátorskú školu v Trnavskej arcidiecéze. Náš najdôležitejší priestor, ale vidíme v našich rodinách a práci, kde sa snažíme o život evanjelia v praxi.  

kontakt: peter.strojny@gmail.com
web: www.aggeus.sk

Spoločenstvo Kanaán

Spoločenstvo Kanaán vzniklo koncom roka 2001. Na začiatku ho tvorilo 6 členov a v dnešnej podobe nás je 12. Víziou spoločenstva  je ohlasovaním a službou blížnym šíriť Božie kráľovstvo a to všetko v rodinnom duchu, ktorý je typický pre nás a za čo Bohu nesmierne ďakujeme. Službou spoločenstva po dobu 11 rokov bolo organizovanie trnavských Gospel večerov, čo bolo trojhodinové pásmo zložené z evanjelizačnej hudby, svedectiev, vyučovania a modlitby chvál. V súčasnosti Kanaán spolupracuje spolu s ďaľšími spoločenstvami na projekte tt.chvál. Okrem tejto aktivity vedieme otvorené evanjelizačné semináre ako aj menšie evanjelizácie farností, kam sme pozvaní. Kanaán nie je vedené ako otvorené spoločenstvo, ale v priebehu roka oslovuje potenciálnych členov.

kontakt: novotnyma@gmail.com

Spoločenstvo Kráľovské mesto

Sme spoločenstvo mladých prevažne stredoškolákov a vysokoškolákov, ktoré vzniklo v roku 2012. Našou víziou je prinášať Kráľovstvo do mesta – chceme, aby sa Božie princípy uplatňovali v každej oblasti. Mladým chceme ponúknuť kvalitne prežitý voľný čas, prijatie v spoločenstve, možnosť rozvíjať sa a spoznávať Boha ako Otca. Okrem pravidelných stretiek spoločenstva organizujeme otvorené stretká, víkendovky, v lete camp HolyDays pre členov spoločenstva. Spolupracujeme na tt.chválach, strategických modlitbách či modlitbách za mesto s názvom 7VRCHOV. Občas chodíme tiež do škôl a farností s evanjelizačným programom.

kontakt: info@kaem.sk

web: www.kaem.sk