tt chvály 9/2019

Priatelia, hneď prvý školský deň sa stretneme, aby sme spolu uctievali nášho Otca. Téma tohto mesiaca má názov “S bázňou a chvením”, bude ju mať Michal Koricina zo Spoločenstva Kráľovské mesto.

Modlitby chvál bude viesť chválový tím Spoločenstva Kanaán. Počas programu bude možnosť sviatosti zmierenia a modlitieb príhovoru. Ak chcete prihlásiť svoje deti na program Detskej služby, môžete tak urobiť tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform?fbclid=IwAR374E_t_yg7vavYL9yB7OsjzMT3nfG227BgndD9jsHNUSUDYAXqYAgNuUY