tt chvály 6/2019

Pozývame Vás na júnové tt.chvály u jezuitov!

 

Téma tohto mesiaca má názov “Keď Boh hovorí” a bude ju mať Oto Gróf, vedúci Spoločenstva Agape. Modlitby chvál bude viesť Marek Novotný & team.

 

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné .sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

 

Tešíme sa na vás!
*Zmena programu vyhradená.