tt chvály 4/2019

Pozývame Vás na aprílové tt.chvály u jezuitov!

Tentokrát to bude so špeciálnymi hosťami! Téma tohto mesiaca má názov “Nie z vlastných síl” a bude ju mať Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave – Martindom. Modlitby chvál bude viesť Worship Team Martindom – Martindom Worship

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

Tešíme sa na vás!
*Zmena programu vyhradená.