tt chvály 2/2019

Pozývame Vás na ďalšie tt.chvály u jezuitov!

Téma tohto mesiaca má názov “Držať spolu” a bude ju mať Michal Koricina zo Spoločenstvo Kráľovské mesto. Modlitby chvál bude viesť worship tím pod vedením Mareka Novotného zo Spoločenstva Kanaán.

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

Tešíme sa na vás!