tt chvály 1/2019

Pozývame Vás na novoročné tt.chvály u jezuitov!

Téma tohto mesiaca má názov “O čom je pravý ekumenizmus?”, keďže január je mesiacom, keď sa modlíme aj za jednotu kresťanov. Prednášať bude otec Mirek Vančo a modlitby chvál bude viesť Chválový tím Mareka Novotného.

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

Tešíme sa na vás!
*Zmena programu vyhradená.