tt chvály 12/2018

Pozývame Vás na decembrové tt.chvály u jezuitov!

Tentokrát sa budú chvály spojené so sv. omšou, ktorá začne o 18:30. Počas nej bude mať slovo otec Vladimír Beregi z Koinonie sv. Jána Krstiteľa a modlitby chvál budú viesť práve naši priatelia z Koinonia Ján Krstiteľ – Trnava. K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

Tešíme sa na spoločný čas modlitieb a chvál!