tt chvály 06/2018

Pozývame Vás na júnové tt.chvály u jezuitov!

Téma tohto mesiaca má názov “Vzoprieť sa obrom” a slovo bude mať Oto Gróf zo Spoločenstva Agape. Modlitby bude viesť Marek Novotný s chválovým tímom zo spoločenstva Kanaán.

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

*Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vás!