tt chvály 05/2018

Pozývame Vás na májové tt.chvály u jezuitov!

Téma tohto mesiaca má názov “Dôveruj Pánovi celým srdcom” a slovo bude mať Maťka Hudcovičová zo Spoločenstva Kráľovské mesto. Modlitby bude viesť chválový tím Spoločenstva Aggeus.

K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)

*Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vás!