tt.chvály 09: Fanúšik alebo nasledovník Krista?

V pondelok 5. septembra o 18.30 v jezuitskom kostole štartujeme nový ročník tt.chvál. Veríme, že aj počas tohto školského roka budete radi prichádzať! Tešíme sa na všetko, čo má pre nás Pán Boh pripravené vždy prvý pondelok v mesiaci. Tento raz bude chvály viesť chválový tím Spoločenstva Kráľovské mesto a slovo na tému “Som fanúšik alebo nasledovník Krista?” bude mať vedúci spoločenstva Kanaán Marek Novotný.
Nezabudnite, že počas chvál je k dispozícií detská služba – program pre deti prebieha v Centre pomoci pre rodinu hneď vedľa kostola.

ttchvaly 09