tt chvály 6/2019

tt chvály 6/2019

Pozývame Vás na júnové tt.chvály u jezuitov!   Téma tohto mesiaca má názov "Keď Boh hovorí" a bude ju mať Oto Gróf, vedúci Spoločenstva Agape. Modlitby chvál bude viesť Marek Novotný & team.   K dispozícii bude aj služba modlitieb príhovoru. Prípravení budú tiež kňazi na sv. zmierenia a detský tím na službu deťom (je potrebné .sa do nej zaregistrovať: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4wnxdb7NchLbfBSo7JKFN05nMAPWBSrW3EjTR-OwH9qKE-g/viewform)   Tešíme sa na vás! *Zmena programu vyhradená.